خانه » مذهبی » دانستنی های قران » دانستني هاي زيبا و عجيب قرآني
دانستني هاي زيبا و عجيب قرآني

دانستني هاي زيبا و عجيب قرآني

بسم الله الرحمن الرحيم
قران داراي 114 سوره است.
قران داراي 6236 ايه استت.
قران 114 بسم الله الرحمن الرحيم دارد.
قران داراي 120 حزب ميباشد.
قران 30 جز دارد.
قران 115 بسم الله دارد.
70بار نام قران در قران بكار رفته است.
بزرگترين سوره قران بقره است.
بهترين نوشيدني كه در قران به ان اشاره شده است شير ميباشد.
كوچكترين سوره قران كوثر ميباشد.
بهترين ايه ايه الكرسي است.
ايه 282 سوره بقره بزرگترين ايه قران است.
عظيم ترين ايات بسم الله الرحمن الرحيم ميباشد.
بهترين خوردني كه در قران ذكر شده عسل ميباشد.
منقورترين كار حلال نزد خداوند طلاق است.
كوچكترين ايه قران مدها متان در سوره الرحمن است.
بهترين شب در قران شب قدر است.
بهترين ماه در قران ماه رمضان است.
بهترين سوره قران يسن است.
سوره حمد به مادر قران معروف است.
سوره فجر به سوره امام حسين ( ع) معروف است.
سوره هاي اسرائ حديد حشر صف جمعه تغابن و اعلي به مسبحات مشهورند.
86 سوره مكي و 28 سوره مدني است.
سوره يسن به قلب قران معروف است.
سوره هاي سجده فصلت نجم و علق سجده واجب دارند.
سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است.
قران كريم در سوره حمد خلاصه شده است.
سوره توبه بسم الله الرحمن الرحيم ندارد.
سوره الرحمن به عروس قران معروف است.
سوره نمل دو بسم الله الرحمن الرحيم دارد.
تعداد 29سوره قران با حروف مقطعه اغاز ميشوند.
سوره حمد دو مرتبه بر پيامبر اكرم ( ص) نازل شده يكبار در مدينه و يكبار در مكه
در سوره هاي فلق و ناس به معوذتين معروفند.
سوره عاديات منسوب به حضرت علي (ع) است.
سوره اسرا به بني اسرائيل معروف است.
37 سوره قران در جز 30 قرار دارند.
سورهايي كه توصيه شده در نماز جمعه خوانده شود عبارتند از منافقون و جمعه
سوره اي كه در شان اهل البيت ( ع) نازل شده سوره دهر است.
سوره حجرات سوره اخلاق و ادب است.
داستان گوساله پرستي بني اسرائيل در سوره طه بيان شده است.
ايه الكرسي در سوره بقره قرار دارد.
ايه معروف و ان يكاد الذين كفروا… در سوره قلم قرار دارد.
دعاي ربنا اتنافيالدنيا حسنه …در سوره بقره ايه 201 ميباشد.
در ايه 7 سوره احزاب نام پنج تن از پيامبران اولوالعزم بيان شده است.
ايه معروف امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف اسو در سوره نمل ايه 62 ميباشد.
ايه اي كه سربريده امام حسين ( ع) در شام تلاوت فرمودند ايه 9 سوره كهف ميباشد.
ايه حجاب در سوره نور ايه 31 قرار دارد
ايه مشهور ولايت در ايه 55 سوره مائده قرار دارد
ايه اي كه پنج وقت نماز هاي يوميه در ان امده است در سوره اسرا ايه 78 ميباشد
در ايه 6 سوره مائده مراحل وضوبيان شده است
ايه صلوات بر پيامبر (ص) در سوره احزاب ايه 56 ميباشد
به ايه انالله وانااليه راحعون استرجاع مگويند
ايه 282سوره بقره به ايه وام دادن نيز معروف است
داستان معراح حضرت محمد ( ص) سوره اسرا بيان شده است
پيامبري كه قومش به بهانه گيري معروفند قوم حضرت موسي ( ع) ميباشند
حضرت عيسي ( ع) هماكنون زنده است
حضرت يحيي( ع) به خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت رسيد
پيامبراني كه بعنوان اسوه حسننننه از انان برده شده عبارتند از ابراهيم ( ع) و محمد ص)
نام گرامي پيامبر 5 بار در قران امده است 4 بار با نام محمد ( ص) و يكباربا نام احمد در سوره صف ايه 6
پيامبري كه به سخن خدا ملقب شده حضرت موسي( ع) كليم الله ميباشد
پيامبري كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت حضرت نوح( ع) بود
حضرت نوح به شيخ النبيا معروف است
حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد
لقب حضرت محمد( ص) حبيب الله است
پيامبر اكرم( ص) هنگام تلاوت ايه 61 سوره يونس ميگريست
پيامبراني كهبا همديگر در يك زمان مي زيستند عبارتند از ابراهيم ولوط يوسف ويعقوب موسي وخضر
حضرت ايوب ( ع) نمونه صبر و برد بباري بود
كتاب حضرت داود ( ع) زبور بود
حضرت ابراهيم ( ع) جد اول حضرت محمد(ص) بوده اند
حضرت ذكريا كفالت حضرت مريم را به عهده داشت
ايه 86 سوره هوداولين ايه اي است كه حضرت مهدي (ع) هنكام ظهورشان بر زبان مباركش جاري مي سازد
ايه 35بقره اولين ايه است كه از بهشت ياد ميكند
ايه 3 سوره مائده كه درباره خلافت و جانشيني علي(ع) است اخرين ايه اي است كه نازل شده
سوره اي كه در شان حضرت زهرا س نازل شده كوثر ميباشد
دختر حضرت شعيب /ع/ به عفت وحيا مشهور است
دوزن نمونه كه در قران به انها اشاره نموده است عبارتند از اسيه زن فرعون مريم مادر عيسي /ع
زن ابولهب هيزم كش جهنم است
دوزن كه در قران به زشتي از انها نام برده شده عبارتند از جالوت هامان سامري نمرود فرعون قارون وابولهب
حيواني كه نمرود را به هلاكت رساند پشه بود
پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند ابابيل نام داشتند
اصحاب كهف 309 سال در غار خواب بودند
حيواني كخ همراه اصحاب كهف به غار پناه برد سگ بود
لقب حضرت يعقوب/ع/ اسرائيل است
قران طي مدت23سال بر پيامبر اكرم/ص/نازل شده است
اولين گرداورنده قران حضرت علي//ع/بود
نخستين مفسر قران حضرت علي /ع/ بود
نگاه كردن به قران عبادت است
نه صفت نمازگزار:1-مداومت بر نماز2-به محرومان انفاق ميكنند3-تصديق به روز قيامت ميكنند
4-ترس از عذابقيامت دارند 5-دامنشان را از بي عفتي حفظميكنند
6-بهعهدهخودوفاميكنند 7-گواهي به حق مي دهند 8-ترس از عذاب قيامت دارند 9-ترس ازعذاب قيامت دارند
سوال شد:چرا به كسي كه نماز نمي خواند عنوان كافر داه شده است
امام صادق/ع/فرمودند:تاركالصلوه نماز را از روي بي اعتنائي به فرمان خدا ان را ترك ميكند
امام صادق/ع/:هرگزشفاعت ما به كساني كه نماز را سبك بشمارند نخواهد رسيد
اولين فرمان از طرف خداوند به موسي عبادت بود
انانكه از عبادت كردن به خداوند تكبر مي ورزند هرچه زودتر ذليلانه به جهنم فرو خواهند رفت //سورهغافر ايه 660
نماز را برپا دار زيرا نماز انسان را از كارهاي زشت باز ميدارد و ياد خدا بسيار بزرگتر است /سور عنكبوت ايه 45
از مجرمان سوال ميكنند چه چيزشما را به دوزخ فرستاد گويند ما از نمازگزاران نبوديم //سورهمدثر ايات 40تا 43//
ركوع به معناي خشوع و از اركان نماز است قنوت در لغت به معناي اطاعت همراه با خضوع است
امام صادق/ع/ فرمود:وقتيبنده به نماز ايستاد خداوند متعال به او توجه ميكند و توجهش را از او قطع نمي كندتا موقعيكه
3مرتبه از يادخدا غافل گردد در اين هنگام خداوند نيز اغز او اعراض خواهد كرد
پيامبر اكرم /ص/ فرمود خشوع زينت نماز است
نيت يعني قصد انجام كاري كه در ان نزديك شدن به خداي بزرگ و اطاعت از فرمان او باشد
نيت ركن نماز است
قيام متصل به ركوع يعني چند لحظه ابستادن همرااه با ارامش واجب است
سبحان ربي الاعلي وبه حمده :منزه است پرورگار من كه از همه والاتر است و من به ستايش ان مشغولم
از نشانه هاي ياران با وفاي پيامبر /ص/ان است كه اثار سجده در سيماي انان ديده مي شود
بهترين راه نزديكي به خداوند از طريق سجده است
پامبر /ص/ فرمود من در قيامت امت خود را از اثار سجده كه بر پيشاني دارند مي شناسم
سجده كمر شيطان را مي شكندباعث محو گناهان مي شود و انسان را بهشتي ميكند
وحدهلاشريك له:يعني خداي واحدي است كه همتا ندارد
مستحب است كه در تشهد اول بعد از صلوات بر محمدو المحمدگفته شود :وتقبلشفاعتهفي امتهوارفعدرجته
چند پيام از تشهد :بندگي بالاترين مقام انبيا است عبوديت است كخ پيامبر رابه معراجميبرد شهذدت به رسالت پيامبر به معناي نفي تمام مكاتب بشري است
قران مجيد امر صلوات بر محمد /ص/راصراحتا اعلام فرموده است
ياايهاالذين امنواصلو عليهوسلمواتسليما
سلام نخستين در نمازبه رسول خدا/ص/
سلام دوم به خودماوبندگان شايسته خدا
سلام سوم به فرشتگان و مومنان است
پيامبر فرمودند: بهترين نماز ان است كه قنوت طولاني داشته باشد
قنوت به معناي دعا است در نماز درحال ابستادن
اولين نماز جماعتي كه تشكيل شده به امامت رسول خدا/ص/و شركت حضرت علي /ع/و جعفر طياربرادر حضرت/ع/بود
اثارو فوايد دنيوي نماز جماعت خوشنامي درمان نفاق در پناه خداقرار گرفتن كفاره گناهان
اثار و فوايد اخروي نماز جماعت :عبور از صراط ترفيع مقام نجات از ترس قيامت
نماز شب 11 ركعت است
رسول خدا /ص/فرمود:برترين نماز بعد ازنماز واجب نماز شب است
طبق ايه 91 سوره مائده از اهداف شيطان باز داشتن از نماز است
وضو كليد نماز است
وضو در لغت نظافت و نيكوئي و در حديثي به معناي نور و روشنائي امده است
وضو سبب پاگيزگي بدن وصفاي روان ادمي است
رسول/ص/فرمودك كسي كه شب را با وضوبيارامد گويي تمام شب را به احياو عبادت گذرانده است
رسولخدا/ص/فرمودمسواك كردن جزئي از وضو است
امام علي چيزي از امور دنيا شما را از خواندن نماز اول وقت باز ندارد
پيامبر اكرم /ص/:نماز اول وقت برترين اعمال است
دو ركعت نماز همراه با تفكر و حضور قلب ارزشمندتر از يك شب زند داري با دلسرگردان و بدون توجه است
رسول خدا /ص/فرمودند:هركس مقيد به حضور در نماز جماعت است تحت هر شرايطي كه باشد از صراط عبور كرده وبه بهشت ميرود
امام صادق /ع/:خداوند نسبت به تمام مخلوقات رحمان است اما رحيم به مومنان اختصاص دارد
يكي از نامهاي قيامت يوم الدين ميباشد
مقصوداز صراط مستقيم همان طريق خداشناسي و دين وپاي بند بودن به انجام دستورات خدا است
صراط در قيامت نام پلي است بر روي دوزخ كه همه مردم بايد از روي ان عبور كنند
گمراهان //ضالين//كساني هستند كه از ايمان به كفر تبديل يافته اند . كساني كه از خداوپيامبرش نافرماني ميكنند. كساني كه اخرت را باور ندارندو از رحمت الهي نوميدند
سبحان ربي العظيم وبحمده : پروردگار من عظيم واز هر عيبي منزه است و ممن به ستايش او مشغولم
ايه 60 سوره غافر :انانكه از عبادت كردن به خداوندتكبر مي ورزند هرچه زودتر ذليلانه به جهنم فرو خواهند رفت
ايه 31 سوره مريم :عيسي گفت :خداوند من سفارش كرده تا زنده امنماز وزكات را انجام دهم
بهترين چيزي كه بنده بعداز شناخت خداوند بوسله ان به درگاه الهي تقرب پيدا مي كند نماز است
براي نماز گزاري كه نمازش را در اول وقت به جا مي اورد :پيامبر/ص/ راحتي در دم مرگ نجات از اتش رفع و دفع اندوه را ضمانت كرده است
پيامبر /ص/فرمود شيطان تا وقتي انسان نمازهاي پنجگانه را در وقتش مي خواند خائف وترسناك است و از انسان هابركنار است
پيامبر فرمود كه فرداي قيامت شفاعت من به كسي كه نماز واجب را تاپس از وقت ان به تاخير اندازد نخواهد رسيد
اذان واقامه براي نمازهاي پنجگانه مستحب موكد است
مهمترين شرط قبول نماز حضور قلب در نماز است
اداب حضور قلب در نماز: توجه كامل به نماز داشته باد در حالت كسالت و چرت زدن نماز نخواند در نماز خميازه نكشد
كسي كه درنماز خشوع بدنش بهتر از خشوع قلب باشد اين عمل نزد ائمه نفاق است
اداب مستحبات قيام انست كه جاي سجده را نگاه كند پاها را پس وپيش نگذارد دستها را روي رانهابگذارد وبه راست و چپ و اسمان نگاه نكند.

دانستنی های قرآن :معجزه هاي شگفت رياضي و عددی قرآن
آیا میدانید وسط قرآن کجاست؟(دانستنی های جالب در مورد قرآن)
اطلاعاتی در باره ی قرآن
دانستنی های قران:تعداد كلی آیات، كلمات، حروف و حركات قرآن
دانستنی های قران:سوره‌های عزائم (سجده‌دار)
دانستنی های قرانی:نام دیگر سوره های قران کریم
دانستنی های قران کریم:ایات اخلاقی قران کریم
دانستنی های قران: كودكان، نوجوانان و فرزندان در قرآن
دانستنی های قران:رنگ ها در قران کریم
دانستنی های قران:مثل های قرانی
دانستنی های قران:دختران وزنان در قران کریم
دانستنی های قران:اماكن، شهرها و كوهها در قرآن
دانستنی های قران:خوردني ها و نوشيدني ها و ميوه ها در قرآن
دانستنی های قران: هفت طبقه ی جهنم و ساکنان ان
دانستنی های قران
دانستنی های قران:دنیا در نگاه قرآن
هنگام قرائت قرآن چگونه بنشینیم؟
معماهای قرانی
اعجاز قرآن در تعیین جنسیت جنین
روابط جنسی از دید قرآن
كرامات و معجزات حضرت زهرا (س)
یک معجزه قرآنی در دانمارک+عکس
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن
موقع قرائت قرآن چگونه بنشینیم!

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود


8 + = 9

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>